Gayrimenkul Danışmanlığı

Türkiye doğal ve tarihi güzellikleri nedeniyle yabancı uyruklu gayrimenkul alıcılarının önemli bir cazibe merkezi haline gelmiştir.

Büromuz gayrimenkul danışmalığı kapsamında,

1. Satın alınmak istenen gayrimenkulün satın alınmaya elverişlilik noktasında hukuksal araştırmasını yapmak ve sonuçu rapor olarak sunmak,

2. Satıcı ile alıcı arasındaki sözleşmeleri özellikle müvekkilin muhtemel risklerini gözeterek hazırlamak,

3. İnşaat sürecini izlemek ve alıcıya raporlamak,

4. İnşaatın tamamlanması sonrasında yabancı alıcılar için zorunlu olan Ege Ordu Komutanlı'ğı bünyesinde yapılan izin prosedürünü başlatmak ve tamamlamak,

5. Gayrimenkule ait tapunun vekaleten alıcı adına tapuda tescili ve orijinal tapuyu teslim alarak alıcıya teslim etmek hizmetlerini vermektedir.