Hukuk Köşesi

BOŞANMA DAVALARINDA ALTINLARIN İADESİ (ZİYNET EŞYALARININ İADESİ)

Türk kültürü içerisinde düğünlerde altın takılması yaygın bir gelenektir. Altın, maddi değeri olan bir eşya olup boşanma davası sırasında da bir eşya gibi değerlendirilmeli ve buna göre ...

Devamı »

Evliliğin İptali

Bir evliliğin son bulmasının tek yolu mutlaka boşanma davası açılması değildir. Eğer Türk Medeni Kanunu'nun “Batıl Olan Evlenmeler” başlıklı bölümünde belirtilen şartlar var ise bir ...

Devamı »

Cana Kas, Pek Kötü Muamele ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davası

Türk Medeni Kanunu'nun Boşanma ana başlığı altında, boşanma sebeplerini düzenleyen maddelerden 162. Maddede Cana Kast, Pek Kötü Davranış ya da Onur Kırıcı Davranış durumları da boşanma sebebi ...

Devamı »

Evi Terk Eden Eşe Karşı Boşanma Davası

EVİ TERK EDEN EŞE KARŞI BOŞANMA DAVASI Evi terk eden eş karşı açılacak boşanma davası nın dava açılış şartları Türk Medeni Kanunu'nun 164. Maddesinde açık ve tereddüde yer vermeyecek ...

Devamı »

Boşanma Davasında Gizli Ses Kaydı Delil olur mu?

ALDATMAYA DAYALI BOŞANMA DAVALARINDA GİZLİ SES VE GÖRÜNTÜ KAYDI DELİL OLARAK KULLANILABİR Mİ? Boşanma davalarında aldatıldığını öğrenen eşin, boşanma davası nda aldatılma vakasını ...

Devamı »

Boşanma Davalarında Maddi ve Manevi Tazminat Talebi ve Tazminat Davaları

Boşanma davaları aile birliğini sonlandırmak için açılan davalardır. Boşanma davalarında aile birliğinin sonlanmasında kusuru bulunmayan eş, mevcut veya beklenen menfaatleri bu boşanma yüzünden ...

Devamı »

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası

Aldatan Eşe Karşı Boşanma Davası ve Sosyal Medya Verileri, Medeni Kanun'un 161. Maddesinde “Zina” başlığı ile düzenlenen boşanma sebebi halk arasında daha çok “Aldatma” olarak ...

Devamı »

Yabancı Uyruklu Eşten Boşanma ve Yaşanan Hukuki Sorunlar

Yabancı Uyruklu Eşten Boşanma Sürecinde Karşılaşılan Teknik ve Hukuki Sorunlar Yabancı Uyruklu Eşlere karşı başlatılacak boşanma davası önemli teknik ve hukuki sorunları beraberinde ...

Devamı »

Nesebin Reddi (Babalık Davası) ile Boşanma Davasının Birlikte Yürütülmesi ve Bu Davalardan Doğan Sorunların Çözümü

Boşanma davası açılmasının birçok sebebi olup, bu sebeplerden biri de, evlilik birliği içinde davalı annenin eşinden başka birinden hamile kalması ve bu durumun davacı koca tarafından ...

Devamı »

Boşanma Davalarında Çocukların Velayeti Sorunu Ve Çözüm Yöntemleri

Boşanma davalarında eşler arasında yaşanan ve boşanma sürecinin normalinden daha sancılı bir şekilde sürmesine ve sonuçlanmasına sebep olan unsurlardan biri de boşanan çiftlerin müşterek ...

Devamı »

Ailenin Korunması ve Aile Bireylerine Karşı Şiddetin Önlenmesi

Toplumun çekirdeğini oluşturan ailenin korunması, temelinde toplumun ve toplumun önemli bir parçası olan kadının ve aile bireyleri çocukların korunmasını düşüncesi ile birlikte yasal zeminde ...

Devamı »

Türkiye'de Boşanma ve Yabancı Ülkelerde Verilen Boşanma Kararlarının Tanınması

Yabancı Ülke Mahkemeleri Tarafından Verilen Boşanma Kararlarının Türkiye'de Geçerli Kılınması, Almanya'da veya her hangi bir yabancı ülkede boşanmış olan çiftlerin Türkiye'de de ...

Devamı »

Boşanma Davalarında Yetkili Mahkeme Meselesi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 167. Maddesi “Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davdan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları ...

Devamı »

Boşanma davalarında yasal sürelerin önemi

Medeni Kanun'un Aile Hukuku bölümünde yer alan yasal hükümler dairesinde yasal gerekçeler dayalı olarak açılmış bir boşanma davası nda usuli işlemler 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na ...

Devamı »

Boşanma Davalarında Yargılama Usulünün Temel Esasları

01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile medeni yargılama usulünde temel ve çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerin gerçekleştirilmesinin ...

Devamı »

Boşanma Davası ve Aile Mallarının Paylaşımı

Boşanma kararı veren ve boşanma davası açmayı planlayan kadın ya da kocanın bu kararlarını yürürlüğe koymadan önce aile mallarının paylaşılması prosedürü ve sonuçları hakkında bir avukat ile ...

Devamı »