Ailenin Korunması ve Aile Bireylerine Karşı Şiddetin Önlenmesi

Toplumun çekirdeğini oluşturan ailenin korunması, temelinde toplumun ve toplumun önemli bir parçası olan kadının ve aile bireyleri çocukların korunmasını düşüncesi ile birlikte yasal zeminde güvence altına alınmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda 08.03.2012 tarihinde kabul edilen 6284 sayılı AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN yürürlüğe girmiştir. 6284 sayılı kanunun yürütülmesi hakkında ihtiyaç duyulan yönetmelikte 18.01.2013 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kanun ve yönetmelik ile hedeflenen amaç, başta aile ve kadını korumak olup, toplumumuzda sıklıkla görülen aile içi şiddet eylemleri karşısında kadını ve çocukları gözetmek ve onlara devlet koruması altında bazı yasal imkân ve güvenceler sağlamaktır.

Özellikle karı - koca arasında yaşanan ve genelde içerisinde şiddet eylemleri barındıran geçimsizlik ve boşanma davasına doğru giden yolda kadının ve aile bireylerinin korunması önemli bir husustur. 6284 sayılı kanun ve beraberindeki yönetmelik sayesinde şiddette maruz kalan veya şiddete maruz kalma ihtimali bulunan kadın ve diğer aile bireyleri önemli bir düzeyde koruma güncesi altına alınmıştır.

6284 sayılı kanun kapsamında koruma güvencesi gerek kolluk aracılığıyla gerekse mahkeme aracılığıyla sağlanabilmektedir.

Evlilik birliği içerisinde ve hatta evlilik birliği olmasa dahi birliktelik içerisinde bulunan bir kadının ve bazı durumlarda erkeğin, eşi nedeniyle maruz kaldığı şiddet eylemleri nedeniyle gerek direk kolluk birimlerinden, gerekse aile mahkemesinden, kanunda belirtilen koruma güvencelerini talep etme hak ve imkanları bulunmaktadır.

Özellikle eşinden boşanmak isteyen ve bir boşanma avukatı aracılığıyla eşine karşı boşanma davası başlatmak isteyen kadın ve bazı durumlarda erkeğin boşanma avukatı aracılığıyla gerekli yasal başvuruları yapması halinde gerekli yasal koruma derhal başlatılmakta ve özellikle şiddete eğilimli kocalara karşı, evden uzaklaştırma, her türlü iletişim aracı ile eşi rahatsız etmeme, aleyhine koruma talep edilen eşin ruhsatlı veya ruhsatsız silahlarına el koyma, koruma talep eden eşe yaklaşmama gibi birçok ve çeşitli koruma yöntem ve uygulamasından yararlanılmaktadır.

Antalya boşanma avukatı olarak, müracaat haline başlatılacak boşanma davalarında, boşanmayı talep eden eşin içinde bulunduğu durum değerlendirilerek boşanma davası başlatmak isteyen kişinin korunması için en uygun ve gerekli yasal koruma tedbir ve tedbirleri 6284 sayılı kanun ve yönetmeliği kapsamında belirlenmekte ve bu doğrultuda gerekli yasal başvurular müvekkil adına yapılarak yasal koruma tedbirleri yürürlüğe alınmaktadır.