Vekaletname

Vekaletname, vekaletname vermek isteyen (müvekkil) tarafından vekil adına düzenlenmiş, müvekkilin, yani vekalet verenin imzasını taşıyan noter yada noterlik yetkisine haiz konsolsoluklarca tasdiklenmiş bir belgedir. Vekaletname ile müvekkil, vekiline kendisi adına hareket etme, yada yapılması istenen gereken işlemler için başvurularda bulunma, başvuru evraklarının imzalanması ve takibinin gerçekleştirilmesi konusunda yetki verir.

Avukatlar, müvekkilleri tarafından kendilerine verilmiş avukat vekaletnameleri olmaksızın müvekkilleri adına işlem yapamaz, onları temsil edemez, adli ve idari mercilerde müvekkillerinin menfaatlerini korumak için gereken başvurularda bulunamazlar.

Vekaletnamelerin içerikleri veriliş amaçlarına göre farklılıklar içerir. İş takibi amacıyla verilen vekaletnameler yapılacak işlemi açıklayan ve bu konuda vekile açık yetki veren bir nitelikte olmalıdır. Avukat vekaletnameleri ise noterliklerde maktu bir formda hazır olup standart içeriktedir.

Aşağıdaki alt bölümlerde vekaletname vermek için ihtiyacınız olacak bilgiler ile vekaletnamelerin hangi kurumlarda ve nasıl hazırlanacağı konusunda detaylı bilgilere ulaşabileceksiniz, ayrıca vekaletname örneklerini inceleyerek vermek istediğiniz vekaletnamenin içeriği hakkında fikir sahibi olabileceksiniz.

Nasıl Verilir ?

Türkiye'de avukatlara verilecek vekaletnameler yurt içinde noterlerde, yurt dışında ise konsolosluklarda düzenlenmek zorundadır. Yabancı uyruklu kişiler bu kurumlar dışında bulundukları ...

Devamı »

Vekalet Bilgileri

Egin Hukuk Bürosu 'ndan Av. Tunay Eğin için çıkartacağınız vekaletnamelerde, vekaletnameyi tanzin edecek noter veya konsolosluk noterine ya da yabancı ülke noterine vereceğiniz bilgileri ...

Devamı »