Nasıl Verilir ?

Türkiye'de avukatlara verilecek vekaletnameler yurt içinde noterlerde, yurt dışında ise konsolosluklarda düzenlenmek zorundadır. Yabancı uyruklu kişiler bu kurumlar dışında bulundukları ülkenin noterlerinde de vekalet vermek sitedikleri avukat için vekaletname düzenletebilirler, ancak yabancı noter tarafından dizenlenmiş vekaletnamelerin Türkiye'de geçerli olabilmesi için bu vekaletnamenin uluslararası La Haye konvansiyonu gereği apostille mühürü taşıması zorunludur. Müvekkilin imzasını taşısa dahi noter veya konsolosluk ya da apostilli yabancı noter onayını taşımayan vekaletname içerikli belgeler Türk hukuk sisteminde geçerli değildir ve vekaletname olarak kullanılamazlar.

Noterlerin, konsoloslukların ya da yabancı noterlerin avukat vekaletnameleri düzenleyebilmesi için vekaletname verilmek istenen avukata ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile avukatın adresi ile bağlı olduğu baronun ismin de notere verilmesi gerekmektedir.

Avukat vekaletnameleri genel yetki içeren vekaletnameler olup avukata müvekkilini adli ve idari mercilerde temsil ve müvekkili adına gereken tüm başvuruları yapma ve takip etme yetkisi vermektedir.

Türk vekaletname sisteminde müvekkilin vekiline kendine ait araçlar veya gayrimenkulleri satmaya dair yetki verdiği vekaletnameler ile boşanma davası açılması için verilen vekaletnamelerde vekalet verenin resmi de bulunmak zorundadır, bu nedenle bu nitelikte bir vekaletname vermek için notere gidildiğinde mutlaka en az 2 adet vesikalık fotoğrafın da beraberinde notere götürülmesi doğru olacaktır.

Genel avukat vekaletnamesi dışında özel nitelikte düzenlenmesi icap eden vekaletnameler için lütfen büromuzdan bilgi alınız ve vekaletname taslağı talep ediniz.