Türkiye'de Boşanma ve Yabancı Ülkelerde Verilen Boşanma Kararlarının Tanınması

Yabancı Ülke Mahkemeleri Tarafından Verilen Boşanma Kararlarının Türkiye'de Geçerli Kılınması,

Almanya'da veya her hangi bir yabancı ülkede boşanmış olan çiftlerin Türkiye'de de boşanabilmeleri için, yabancı ülke mahkemesi tarafından verilen boşanma kararlarının mutlaka Türk mahkemesinde açılacak bir tanıma dava ile tanıtılması zorunludur.

Boşama tanıma davalarının amacı, yabancı ülke mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararlarının Türkiye'de de geçerli olabilmesi için Türk Hukukuna göre incelenmesini ve inceleme sonrasında kabul edilmesini sağlamaktır.

Yabancı boşanma kararlarının Türkiye'de tanıtılabilmesi için aşağıdaki evraklar ile Antalya'daki hukuk büromuza başvurulması halinde tüm işlemler büromuz tarafından yürütülerek yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma kararının Türkiye'de tanıtılması gerçekleştirilmektedir.

Örneğin, bir Alman mahkemesi tarafından verilen boşanma kararının Türkiye'de de geçerli olabilmesi için gerekli olan belgeler şunlardır.

1- Alman mahkemesi tarafından verilen boşanma kararının Apostil mühürlü orjinali,

2- Alman mahkemesi tarafından verilen Apostilli boşanma kararının Türkçe tercümesi (talep edilir ise bu işlem büromuz tarafından da yapılmaktadır),

3- Avukat vekaletnamesi,

Yukarda belirtilen belgeler temin edildikten ve büromuza gönderilikten sonra, Türk mahkemesinde, Alman mahkemesi tarafından verilen boşanma kararının tanıtılması için bir dava açılıyor. Açılan bu davada, eğer Almanya'da boşanmış olan eşlerin her biri kendisini bir avukat ile temsil ettirir ise, bu durumda dava daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmektedir. Eğer eşlerden bir tanesi, işlemi zorlaştırmak amacıyla bir avukata vekâletname vermek istemez ise bu durumda, vekâletname vermeyen eşe öncelikle uluslar arası tebligat yöntemi ile tebligat gönderilerek davadan haberdar ediliyor ve bu işlem tamamlandıktan sonra ancak mahkeme boşanma kararının tanınmasına karar verebiliyor.

Yabancı ülkelerdeki mahkemeler tarafından verilen boşanma kararlarının Türkiye'de tanıtılması işlemleriniz için her zaman büromuza gerek telefon ve gerekse e-mail yolu ile ulaşabilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz.