Boşanma Davası ve Aile Mallarının Paylaşımı

Boşanma kararı veren ve boşanma davası açmayı planlayan kadın ya da kocanın bu kararlarını yürürlüğe koymadan önce aile mallarının paylaşılması prosedürü ve sonuçları hakkında bir avukat ile görüşmeleri ve kendilerini ne beklediği konusunda detaylı bilgi sahibi olması önemli bir tavsiyedir.

Uzun yıllar evli kalan çiftler birlikte geçirdikleri yıllar içerisinde araç ve gayrimenkul sahibi olabilmekte veya önemli bir miktarda maddi yatırım yapabilmektedir. Bu şekilde maddi yatırımları olan çiftlerin boşanma sürecini iyi planlaması ve mutlaka bir avukattan danışma alması onlar için en doğru olandır.

Türk Medeni Kanunu'nda 01.01.2002 tarihinden itibaren yürürlüğe giren düzenleme ile artık evli çiftler için aile malları için esas olan mal rejimi mal birlikteliği rejimidir. Bu sistemle esas olan evli çiftlerden biri adına dahi olsa evlilik birliği içerisinde edinilen mallarda çiftlerin eşit oranda hak sahibi olmasıdır.

Mesela 2003 yılında evlenmiş bir çiftte, evlilik birliği içerisinde koca tarafından satın alınan ve koca adına kayıtlı mallar üzerinde kadının da yarı oranda hak sahipliği bulunmaktadır.

Tabi ki bu durum aynı şekilde kadın tarafından ve kadın adına alınan mallar için de kocanın yarı oranda hak sahibi olması sonucunu doğurmaktadır.

Boşanma davası, aile mallarının paylaşımının yapıldığı davalar değildir. Aile mallarının paylaşımı işlemleri, açılan boşanma davasının boşanma ile sonuçlanması ve kararın kesinleşmesi ile işlerlik kazanır, bu nedenle boşanma davası sırasında aile mallarının tasfiyesi davası açılmış olsa bile bu davanın karara bağlanması için boşanma davasından verilen kararın kesinleşmesi beklenecektir.

Boşanma davası ve aynı zamanda aile mallarının paylaşılması işlemleri birçok teknik ve hukuki bilgiyi gerektiren girift davalardır ve bu davaların konusunda uzman, iyi bir boşanma avukatı ile yürütülmesi davacı için çok faydalı olacaktır.

Antalya'da aile mahkemesi sayısı 2013 yılı itibariyle 8 e çıkmış olup her yıl binlerce boşanma davası açılmakta ve bu davaların önemli bir kısmında da malların paylaşımı ile ilgili olarak taraflar arasında ihtilaflar ortaya çıkmaktadır. Aile mallarının boşanma davası sırasında, malların adına olan eş tarafında kaçırılmaması için ihtiyati tedbir yolu ile korumaya alınması önemli ve gerekli bir işlemedir, bu nedenle Antalya'da yaşayan, evlilik birliği içerisinde taraflarca mal edinilmiş olan çiftlerin boşanma davalarında hem boşanma davasının hem de aile mallarının paylaşımı davasının Antalyada uzman ve iyi bir boşanma avukatı tarafından yürütülmesi hakkını almaya çalışan taraf için çok daha iyi sonuçlar doğmasına olanak sağlayacaktır.