Boşanma Davalarında Maddi ve Manevi Tazminat Talebi ve Tazminat Davaları

Boşanma davaları aile birliğini sonlandırmak için açılan davalardır. Boşanma davalarında aile birliğinin sonlanmasında kusuru bulunmayan eş, mevcut veya beklenen menfaatleri bu boşanma yüzünden zedeleneceği için boşanmaya sebebiyet veren kusurlu olan eşten uygun bir maddi tazminat talebinde bulunabilir.

Eğer boşanma davasına konu olan olaylar nedeniyle boşanma davasını açan eşin kişilik hakları da zarar görmüş ise bu eş, kusurlu olan eşten maddi zararlarının tazmini dışında manevi zararlarının da tazminini talep edebilir.

Bu durum Türk Medeni Kanunu'nun 174. Maddesinde düzenlenmiştir.

Aldatma nedeniyle açılmış boşanma davalarında, aldatma eylemi ve bu eylemin yapılış şekli davayı açan eşin kişilik haklarının zarar gördüğü en açık bir durumdur.

Boşanma davasına bakan aile mahkemesi hakimi, boşanma davasını açan kusursuz eşin, maddi ve manevi tazminat talebini karara bağlayabilmesi için dava içerisinde her iki tarafın da ekonomik ve sosyal durumunun araştırılmasını isteyecektir.

Bu işlem, hakkında araştırma yapılacak kişinin ikamet ettiği yerdeki emniyet birimince yapılır ve bu işlere bakan bir polis memuru tarafından yapılacak araştırma sonucu hazırlanacak ekonomik ve sosyal durum raporu yazılı olarak aile mahkemesine gönderilecektir.

Boşanma davasına bakan mahkeme, boşanma davasının konusuna, tarafların kusur durumuna ve yine tarafların ekonomik ve sosyal durumlarına göre belirleyeceği bir miktarı maddi ve manevi tazminat olarak kararlaştır. Tazminat tutarının belirlenmesinde bir formül ya da hesap tablosu olmayıp tazminat tutarı tamamen mahkemenin taktirine göre belirlenmektedir.