Boşanma davalarında yasal sürelerin önemi

Medeni Kanun'un Aile Hukuku bölümünde yer alan yasal hükümler dairesinde yasal gerekçeler dayalı olarak açılmış bir boşanma davasında usuli işlemler 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre yürütülmektedir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu bir hukuk yargılamasının nasıl başlayacağı, nasıl yürütüleceği, yürütme sırasında işlemlerin nasıl ve hangi süreler içinde tamamlanması gerektiği hususlarını düzenlemektedir.

Buna göre, boşanma davası açıldıktan sonra davacı tarafça Antalya Aile Mahkemesi'ne verilen dava dilekçesi, davacının dava açarken mahkeme veznesine bloke ettiği gider avansı parasından karşılanarak davalı tarafa tebligat yolu ilegönderilir.

Bir boşanma avukatı tarafınan hazırlanmış boşanma davası dava dilekçesi tebligatı alan davalı, tebligatı aldığı günden sonraki gün başlamak üzere 14 gün içerisinde dava dilekçesine cevap vermek ve tüm delillerini yazılı olarak bildirmek yasal yükümlülüğü altındadır. 14 günlük açılan oşanma davasına cevap verme süresinin hafta sonu yada başka bir resmi tatile gelmesi durumunda bu süre resmi tatilden sonraki ilk resmi çalışma günü mesai saati sonuna kadar devam etmekt, bu süreye kadar vecap dilekçesinin verilmemesi halinde davalı için hak kaybı oluşmaktadır.

Bu 14 günlük sürenin davalı tarafından cevap verilmeden ve delil listesi sunulmadan geçirilmesi halinde davalı, aleyhine açılan boşanma davasındaki tüm iddiaları reddetmiş sayılır, ancak delil listesi sunmadığı için neden boşanma davasındaki iddiaları reddettiğini ve bunun delillerini incelettirme hakkını da kaybetmiş olur.

Yasal süreler kesin olup yeniden süre alınması veya süre verilmesi mümkün değildir. Yargılama sırasında hak kayıplarının büyük bir kısmı yasal sürelerin kaçırılmasından kaynaklanamaktadır. Boşanma davası gibi hassas bir davada basit usul süreleri yüzünden sürelerin kaçırılması ve bu nedenle hak kayıpları telafi edilemeyecek zararlar verebilmektedir. Bu nedenle boşanma davaları konusunda uzman bir boşanma avukatı aracılığı ile yargılamanın yrütülmesi ve hukuki işlemlerin yapılması hak arayan kişilerin yararına olacaktır. Antalya ilinde 8 adet aile mahkemesi bulunmakta olup, mahkemelerin iş yoğunluğu düşünüldüğünde boşanma davaları konusunda uzman iyi bir boşanma avukatı tarafından boşanma davanızın yürütülmesi büyük önem taşımaktadır.