Hukuksal İşlemlerde

Egin Hukuk Bürosu gerçek ve tüzel kişilere avukatlık hizmeti ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Günümüz ekonomik koşulları karşısında müvekkiller için alınan hizmetin kalitesi ve güvenilirliği önemli olmakla birlikte hizmetin ücretinin karşılanabilirliği de büyük önem arzetmektedir.

Büromuzdan talep edilecek hizmetler için yapılacak ücretlendirme tamamen önceden belirlenmiş kıstaslar dahilinde ve Barolar Birliği'nin yayımladığı tavsiye edilen Avukatlık Ücret Tarifesi'ne göre yapılmaktadır. Bu durum müvekkillerin ücretlendirmede süprizlerle karşılaşmalarının önüne geçmek için önemlidir.

Ücretlendirme ile ilgili detaylı açıklamaları alt bölümlerdeki "Hukuksal İşlemlerde" ve "Şirket Danışmanlığında" başlıkları altında bulabilirsiniz.