İcra Hukuku

İcra hukuku, mahkemelerden alınan mahkeme ilamlarının, mahkeme ilamı niteliğindeki noter tasdikli kesin borç ikrarı içeren sözleşmeler ile belgeli veya belgesiz alacakların takip ve tahsili sistemini düzenleyen hukuk dalıdır.

Büromuz icra hukuku kapsamında;

1. Mahkeme ilamlarının icrasına dair icra takiplerin yürütülmesi,


2. Kesin borç ikrarı içeren noter sözleşmelerinin hazırlanması ve icra dairelerinde takibi,

3. Çek ve bono gibi kıymetli evraklarınızın tahsili için icrai takip başlatılması,

4. İcra takiplerine yapılan itirazlar karşısında gerek icra tetkik mercileri, gerekse genel mahkemeler nezdinde itirazın kaldırılması davalarının yürütülmesi,

5. Aleyhinize açılan icrai takipler karşısında yasal olarak sahip olduğunuz haklarınızın korunması, gerekli itirazların yapılması, gerektiği taktirde menfi tespit davalarının açılması ve yürütülmesi hizmetlerini vermektedir.