Tazminat Hukuku

Tazminat hukuku, kusur içeren gerek hukuksal eylemlerden, ve gerekse haksız fiillerden dolayı uğranılan maddi ve manevi zararların tespiti ve doğan zararların tazmin edilmesi istemlerini düzenleyen hukuk dalıdır.

Büromuz tazminat hukuku kapsamında;

1. Trafik kazalarından doğan geçici ve daimi iş görememezlik nedeniyle cismani zararlar nedeniyle tazminat taleplerinin davalaştırılması

2.
Trafik kazalarından doğan maddi ve manevi tazminat taleplerinin davalaştırılması ve takibi,
Sözleşme ihlallerinden doğan maddi ve manezi tazminat taleplerinin davalaştırılması ve takibi,

3. Ceza hukukunda da düzenlenmiş "hakaret", "iftira" gibi suç niteliğindeki eylemlerden doğan maddi ve manevi tazminat taleplerinin davalaştırılması ve takibi,

4. Sözleşme ihlallerinden doğan maddi ve manezi tazminat taleplerinin davalaştırılması ve takibi,

5. Haksız fiillerden doğan maddi ve manevi tazminat taleplerinin davalaştırılması ve takibi,

6. Maddi ve/veya manevi tazminat talep etme hakkı doğuracak eylemlerden dolayı sorumluluğu bulunan gerçek ve tüzel kişilere aleyhine hukuksal girişimde bulunma konularında hizmet vermektedir.