İş Hukuku

İş hukuku, çalışanlar ile iş verenler arasındaki hizmet ilişkisinin başından sonlanmasına kadar geçen süreç içerisinde oluşabilecek hukuksal ihtilafları ve çözüm yollarını düzenleyen hukuk dalıdır.

Büromuz iş hukuku kapsamında;

1. İş ve hizmet akidlerinin hazırlanmasında,

2. İş kanununda düzenlenen konulardan kaynaklanan ihtilafların öncelikle uzlaşma, olmuyorsa dava yolu ile çözümlenmesinde,

3. Ödenmemiş veya eksik ödenmiş primler nedeniyle hizmet tespiti davalarında,

4. Kıdem tazminatı, izin ücreti, tatil paraları ve ödenmeyenmaaşlar gibi işçi alacaklarının ödenmesine dair davalarda,

5. İşçi ve işveren yönünden hak ve yükümlülüklerin incelendiği raporların hazırlanmasında,

6. Yabancı uyruklular için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanalığı nezdinde yapılacak çalışma izni başvurusu işlemleri ve takibinde,

7. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sosyal Güvenlik Hukuku ile ilgili davalarda hizmet vermektedir.