Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku tacirler arasındaki ticari ilişkiler nedeniyle veya direk niteliği gereği ticari hayat ve ilişkiler ile ilgili olan konularda yaşanacak hukuksal ihtilafların çözümünü düzenleyen hukuk dalıdır.

Büromuz ticaret hukuku kapsamında;

1. Her türlü ulusal ve uluslararası ticari sözleşmelerin Türk, İngiliz, Alman , Hollanda ve Rus dillerinde hazırlanmasında,

2. Ticari ihtilafların görüşmeler ve uzlaşma yöntemiyle çözümlenmesi aşamasında,

3. Her türlü ticari ihtilafın mahkeme nezdinde dava aşamasında çözümlenmesinde,

4. Ödenmeyen ticari alacakların dava yolu ile takibi sürecinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.