Şahıs Hukuku

Şahıs hukuku, gerçek ve tüzel şahısların medeni hukuk anlamında sahip oldukları hakları belirleyen ve bu hakların ihlali durumunda nasıl korunacağını düzenleyen hukuk dalıdır.

Büromuz şahıs hukuku kapsamında,

1. Yaş ve isim düzeltme davaları,

2. Nüfus davaları,

3. Gaiplik kararı alınması istemli davalar,

4. Vasi ve kayyım tayinine dair davalar,

5. Dernek ve Vakıf kuruluşu ve tüzüklerinin hazırlama işlemlerinde hizmet vermektedir.