Miras Hukuku

Miras hukuku, vefat eden kişinin geride bıraktığı ve tereke olaraka adlandırılan mallarının paylaşımı kurallarını düzenleyen hukuk dalıdır.

Büromuz miras hukuku kapsamında;

1. Veraset ilamının alınması taleplerinde,

2. Yabancı ülke mahkemelerince verilen veraset ilamlarının tanıtılması davalarında,

3. Veraset intikal beyannamesinin verilmesi ve vergi ilişiklerinin kesilmesi işlemlerinde,

4. Murise ait gayrimenkullerin veraset ilamındaki varislere intikalleri işlemlerinde,

5. Ortaklığın giderilmesi davalarında,

6. Vasiyetname hazırlanması işlemlerinde

7. Miras hukuku ile ilgili diğer tüm işlemlerde Antalya Miras Davaları Avukatı olarak hizmet vermektedir.