Tunay Egin

Avukat

Egin Hukuk Bürosu, Antalya ilinin hızlı gelişmekte olan Lara bölgesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Ağırlıklı olarak Ulusal ve Uluslararası Özel Hukuktan doğan davalar, başta boşanma davaları olmak üzere Aile Hukukundan doğan davalar, yine başta Yabancı Mahkemelerce verilen boşanma kararlarının tanıtılması ve tenfizi davaları, İcra Takip Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Şirketler ve Ticaret Hukukundan doğan davalar ile  hukuk danışmanlığı ve adli ve idari işlemlerde avukatlık hizmeti veren büromuz, bu hizmetlerini müvekkillerin talepleri doğrultusunda Türkçe dışında İngiliz, Alman, Hollanda ve Rus dillerinde de sunabilecek imkan ve kabiliyete sahip bulunmaktadır.

Antalya boşanma avukatı, çekişmeli boşanma davalarında, müvekillerin gerek boşanma davası sırasında, gerek boşanma davası ile beraber veya daha sonra açılacak aile mallarının tasfiyesi davasında, müvekkilin tüm hukuki haklarının korunması için gerekli tüm işlemleri yapacaktır.  

Egin Hukuk Bürosu'nun sunduğu bir çok hizmete ait bilgileri web sitemizin bundan sonraki sayfalarında bulabilecek ve büromuz hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabileceksiniz.

Aile Hukuku

Aile toplumun çekirdeğini oluşturan, toplumsal yaşam içerisinde büyük öneme haiz bir birliktir. Medeni Kanun tarafından özel olarak düzenlenmiş aile hukuku, aile bünyesinde yaşanabilecek bir ...

Devamı

Miras Hukuku

Miras hukuku, vefat eden kişinin geride bıraktığı ve tereke olaraka adlandırılan mallarının paylaşımı kurallarını düzenleyen hukuk dalıdır. Büromuz miras hukuku kapsamında; 1. Veraset ...

Devamı

Şahıs Hukuku

Şahıs hukuku, gerçek ve tüzel şahısların medeni hukuk anlamında sahip oldukları hakları belirleyen ve bu hakların ihlali durumunda nasıl korunacağını düzenleyen hukuk dalıdır. Büromuz ...

Devamı

İcra Hukuku

İcra hukuku, mahkemelerden alınan mahkeme ilamlarının, mahkeme ilamı niteliğindeki noter tasdikli kesin borç ikrarı içeren sözleşmeler ile belgeli veya belgesiz alacakların takip ve tahsili ...

Devamı

Hizmetlerimiz

Hukuk Köşesi